Hạn mức chuyển đổi
Tỷ giá hoán đổi:

Số tiền chuyển tối đa hiện tại:0 Vnd

Số tiền chuyển đổi tối thiểu là 1,000 Vnd

  • 10,000
  • 100,000
  • 1,000,000
  • Toàn bộ

1. Quét mã QR bằng điện thoại di động của bạn,nhập trang tải xuống APP và nhấp để tải xuống

2. Mở duyệt web ở điện thoại nhập : vz99.app tải xuống theo các bước hiện thị

Tải app

Về
chúng
tôi

Hợp
tác
đại lý

Ưu đãi
gần
đây

VẤN ĐỀ
THƯỜNG
GẶP